Räkna ut antal dagar mellan två datumDag1: Format: yyyy-mm-dd

Dag2: Format: yyyy-mm-dd eller tomt för dagens datum