Rotlöst!


Den människa som tappar kontaken med sina rötter och inte vet var den kommer ifrån eller vad den vill faller lätt omkull när de hårda vindarna blåser.