Ordstäv och tänkvärt

Funderingar och tankar, en del ska man tänka länge på, andra kan man lika gärna glömma igen.


Liten tuva välter ofta stort lass - Stor tuva välter även litet lass


Alla vägar bär till Rom - Bara den smala vägen går till himlen


Det svåra är inte att skilja på rätt och fel - Det svåra är att skilja på rätt och nästan rätt


Medan sanningen knyter skorna, har lögnen hunnit två varv runt jorden


Livet är en bråkig parantes mellan två evigheter